Yuvarlak Masa Toplantılarımız

Gisp, Gayrimenkul Sektörünün Yarınını Tartıştı

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP), üyelerinin katıldığı, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen iki günlük çalıştayda, 2015 sonrasında gayrimenkul sektörünün nasıl şekilleneceğini tartıştı, çeşitli senaryolar üretti.

“GİSP 1. Beyin Fırtınası Toplantısı”, 1-2 Kasım 2014 günlerinde Sapanca’da gerçekleştirildi. Gayrimenkul sektörünün farklı alanlarından gelen, konusunda uzman GİSP üyeleri, toplantıda, 2015 sonrasında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri öngörmeye çalıştı; bu gelişmeler çerçevesinde sektörün geleceğini konuştu.

Çalıştayı değerlendiren GİSP Başkan Gürler Ünlü, farklı oturumlarla iki gün süren çalıştayın çok verimli geçtiğini, ilk etapta önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde gayrimenkul sektörünü etkileyecek olan olumlu-olumsuz faktörleri belirlediklerini ve bu faktörler ışığında senaryolar ürettiklerini söyledi. ‘Şehircilik’, ‘kentsel dönüşüm’, ‘hukuki ve finansal mevzuat’, ‘sosyoloji’, ‘trendler’,‘siyasi ortam’, ‘dış politika’, ‘küresel ve ulusal ekonomi’ başlıkları altında, gayrimenkul sektörünü etkileyebilecek çeşitli konuların irdelendiğini vurgulayan Ünlü, söz konusu başlıklar altında yaptıkları analizlerde genel olarak gayrimenkul sektörünün bir süre daha ulusal ölçekte gelişimini sürdüreceğini öngördüklerini, özellikle kurumsal uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye uzak durmaya devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

Deprem konusunun ve mega projelerin gayrimenkul sektörünü doğrudan ve direkt etkileyebilecek güçte iki önemli girdi olduğunu, olası İstanbul depreminin, sektöre yönelik kurgulanabilecek bütün senaryoları alt üst edeceğini, bu nedenle afet riski kapsamındakiler öncelikli olmak üzere kentsel dönüşümün hızlanması gerektiğini, kentsel dönüşüm ve mega projelerin çok yüksek finansman ihtiyacı doğurduğunu, bunun da ancak çok çeşitli finansal enstrümanların oluşturulması ve uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesiyle mümkün olduğunu söyleyen Ünlü, GİSP olarak konut ve ticari gayrimenkullerin yanı sıra alternatif gayrimenkul yatırımlarının ve genel bir trend olarak üretim ve tüketime teknolojik gelişmelerin etkisinin de kısa ve orta vadede artacağını ve gayrimenkul sektörünü etkileyen önemli faktörler arasında yer alacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Çalıştay çıktılarını bir rapor olarak en kısa sürede derleyip sektör ve kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen GİSP Başkanı Ünlü, bu tür “gelecek” odaklı çalışmalar ile sektöre bir fayda yaratmak istediklerini, çalıştayları belirli periyotlarda tekrarlayacaklarını belirtti.